Call centrum
225 348 555
PO-PÁ: 09:00-17:00, SO-NE: zavřeno

Všeobecné obchodní podmínky - pelicantravel.com s.r.o.

Obchodní jméno:

pelicantravel.com s.r.o.

Sídlo:

Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava

Zápis v OR:

OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 32895/B

IČO:

35 897 821

 

 

 


 

Majitel a provozovatel portálů www.letenky.com (dále jen jako "Letenky.com")

aktualizované dne: 23.03.2016

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ LETENEK    

 

I.          PROVOZ REZERVAČNÍHO ON - LINE SYSTÉMU

1.          Letenky.com  provozuje online rezervační systém na portálu www.letenky.com, prostřednictvím kterých má klient možnost vyhledat aktuální dosptupná letecká spojení podle zadaných požadavků (místo a datum odletu/ příletu, počet a složení pasažérů a jiné doplňující požadavky) a zároveň si na jemu vyhovujícím a vybraném spojení místo zarezervovat.

 2.         Klient má možnost prohlížet si aktuální stav volných míst v letadlech a aktuální ceny 24 hodin denně. Rezervaci na konkrétní let je možné provést v případě, že daný odlet je později než  1 pracovní den ode dne, kdy si klient přeje rezervaci vykonat. Příklad: dne 10. dubna nebude možné provést rezervaci na 10. a 11. dubna. Na tyto dny však bude možné prohlížet volné lety a aktuální dostupné ceny. V tomto případě může klient kontaktovat call centrum a rezervaci udělat telefonicky. Nejbližší rezervaci bude možné  online provést až na 12. dubna.

3.        Rezervace není možné provádět u nízkonákladových leteckých společností, u kterých se letenky a zakupují a vystavují ihned (seznam těchto společností je uvedený v článku VI.).  U ostatních leteckých společností je po provedení rezervace klientovi automaticky vygenerován rezervační kód a zasíláno potvrzení o rezervaci e-mailem s přiloženou proforma fakturou. Podle něho má klient povinnost si zkontrolovat svoji rezervaci letenky. Klient je povinen si zkontrolovat rezervaci na www stránce (call centru) letecké společnosti a na stránce www.checkmytrip.com (stránka je v anglickém jazyku), kde do kolonky  "AMADEUS Reservation number" zadá svůj rezervační kód (resp. identifikační kód objednávky) a do kolonky  "Passanger's Last name" zadá svoje příjmení, resp. příjmení cestujícího (bez diakritiky). Klient je povinen zkontrolovat si na této stránce všechny detaily letu, tedy jména cestujících, termíny a časy letu, odletové, přestupní a cílové destinace letu, leteckou společnost, číslo letu, typ letadla, občerstvení apod. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v rezervaci je klient povinen kontaktovat společnost Letenky.com písemně e-mailem nebo telefonicky ještě před vystavením letenky. Za nesrovnalost se považuje i nesprávně uvedené jméno a příjmení, resp. zaměněné jméno s příjmením, chybné oslovení, rezervace na nesprávný termín, rezervace do nesprávné destinace, mezipřistání neuváděné při rezervaci, technické mezipřistání apod.. V případě, že si klient rezervaci nezkontroluje a včas nepožádád o opravu nedostatků, Letenky.com nezodpovídá za žádné případné škody, které by klientovi takovýmto jednáním vznikly.

Zároveň s potvrzením rezervace klientovi jsou online rezervačním systémem generovány i orientační tarifní podmínky letecké společnost k rezervované letence a jsou klientovi zasílány na e-mail. Přesné znění tarifních podmínek si je však klient oprávněn vyžádat  telefonicky nebo e-mailem přímo v Letenky.com ještě před zaplacením letenky a jsou závazné při stornování nebo při změnách letenky.

Zakliknutím políčka před odesláním objednávky klient vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami pelicantravel.com s.r.o., v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a souhlasí s nimi. Zároveň tímto úkonem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Zakliknutím políčka o zasílání akčních nabídek před odesláním objednávky klient vyjadřuje souhlas se zasíláním marketinkových materiálů pelicantravel.com s.r.o. na jeho mailovou adresu. Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat.

4.         U každého letu má klient možnost si přímo vyžádat sedadlo v letadle. Ne všechny letecké společnosti a ne na všechny lety a na všechny tarify však umožňují automaticky si dopředu rezervovat sedadlo v letadle. V případě, že rezervaci sedadla letecký přepravce povoluje a bude úspěšná, klient si potvrzení rezervace sedadla může překontrolovat po ukončení celé rezervace na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickém jazyce), kde do kolonky "AMADEUS Reservation number" zadá svůj rezervační kód (resp. identifikační kód objednávky) a do kolonky "Passanger`s Last name" zadá svoje příjmení, resp. příjmení cestujícího (bez diakritiky). V případě, že rezervaci sedadla nelze provést online ani telefonicky v call-centru, klient tak může udělat až na check-in před odletem.

Klient má možnost požádat o specální druh jídla. Ne všechny letecké společnosti poskytují všechny druhy jídel, které jsou v nabídce na rezervačním portálu Letenky.com. Jídlo, které si klient vybere, bude vyžádáno a v případě, že letecká společnost toto jídlo poskytuje v rámci servisu na palubě, bude to klientovi potvrzeno. V případě, že letecká společnost toto jídlo neposkytuje, nebude jídlo potvrzeno. Zda letecká společnost jídlo povrdila nebo zamítla a z jakého důvodu, si klient může po ukončení celé rezervace zkontrolovat na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickém jazyce), kde do kolonky "AMADEUS Reservation number" zadá svůj rezervační kód (identifikační kód objednávky) a do kolonky "Passanger's Last name" zadá svoje příjmení, resp. příjmení cestujícího (bez diakritiky).

Pokud má klient zájem o vyžádání přepravy nestandardních věcí jako jsou zvířata, sportovní pořeby, je povinen to oznámit Letenky.com. Klient bere na vědomí, že dopravce může v souladu se svými přepravními podmínkami vyžadovat za přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně přepravu takovýchto věcí zamítnout. 

 

II.         PLATNOST REZERVACE A LETENKY

1.        Rezervace je platná do dne a hodiny, které jsou uvedeny na rezervaci. Do této doby splatnosti na potvrzení rezervace je garantována jen rezervace konkrétního místa v zadané rezervační třídě. V případě, že klient do doby platnosti rezervace, resp. do doby, která je stanovena na potvrzení rezervace jako den splatnosti a zároveň podle článku IV bodu 3 neuhradí letenku, rezervace bude systémem zrušena bez jakéhokoli nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, kterou potvrdí systém klientovi po ukončení rezervace je garantována jen v rámci dne vytvoření  rezervace do ukončení pracovní doby Letenky.com, kdy pracovníci letenku mohou vystavit. Letecké společnosti si vyhrazují právo na změnu ceny v závislosti na kurzu měn vůči Kč nebo na zavádění příplatků v letecké dopravě. Je proto povinností klienta si aktuální cenu ověřit v den platby na call centru Letenky.com. Letenky.com si vyhrazuje právo na odmítnutí vystavení letenky v případě, že za cenu letenky uvedené v potvrzení rezervace nebude možné letenku vystavit z důvodu systémové chyby.

2.         Je nutné, aby byly všechny osobní údaje vyplněny pravdivě a správně, přičemž povinností klienta je si správnost údajů zkontrolovat (především jméno, příjmení, trasu, termín letu i kontaktní údaje). Tyto informace slouží k identifikaci klienta a jeho rezervace v další komunikaci i k vystavení letenky. V případě, že letecká společnost požaduje na vystavení letenky doplnění dalších dokumentů (číslo pasu, občanského průkazu, číslo Miles a More karty, kopii občanského průkazu, číslo kreditní karty), bude o tom klient uvědoměn telefonicky nebo e-mailem na poskytnutou e-mailovou adresu. Letenky.com si vyhrazuje právo na nevystavení produktu v případě, že klient takovéto doklady nedodá, nebo je nedodá včas, bez jakéhokoli nároku na náhradu škody, která by klientovi v případě nevystavení produktu vznikla. V případě uvedení nepravdivých, resp. neúplných údajů si Letenky.com vyhrazuje právo na okamžité zrušení rezervace, resp. úpravu ceny nebo náhradu jakýchkoli škod způsobených uvedením nepravdivých údajů v plné výši. V tomto případě Letenky.com nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by klientovi vznikly.

 3.         Při vystavení dvou samostatných letenek, jejichž lety na sebe navazují (např. společnost NIKI do Mnichova, a následně samostatná letenka se společností LUFTHANSA do Johannesburgu), žádná z leteckých společností nezodpovídá za případné škody, které by byly způsobeny klientovi, pokud je některý z letů zrušen, nebo má posunutý čas odletu, a tak klient nestihne další přípojový let, taktéž není letecká společnost povinna uhradit náhradní letenku ve vyhovujícím čase letu.

 Za takto způsobené škody nemá klient nárok  na náhradu škody ani ze strany Letenky.com .

Tato ustanovení platí stejně pro nízkonákladové jako i pro klasické letecké společnosti.

4.         Je povinností klienta, aby u letenky, která se skládá z více úseků (např. Košice – Praha – Atlanta a zpět Atlanta – Praha – Košice), využil jednotlivé úseky přesně v pořadí, v jakém následují. Pokud by klient nenastoupil na některý úsek, letecká společnost je oprávněna  a zruší klientovi bez nároku na náhradu škody všechny další úseky na letence.

 

III.        ZMĚNA A STORNO LETENKY

1.         Rezervaci letenky je možné až do momentu zaplacení a vystavení letenky upravit, změnit nebo zrušit bez poplatků.

2.         Klient není oprávněn odstoupit od smlouvy po poskytnutí služby, t.j. vystavení letenky, uskutočnění změny letenky, vykonání storna služby apod., a to v souladu s ust. § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele.

3.         Po vystavení letenky podléhají všechny změny a storna tarifním podmínkám dané letenky, které jsou stanoveny dopravcem. Každá letenka má svoje individuální podmínky týkající se změny a storna letenky, které závisí na podmínkách, jenž stanovil dopravce.

4.         O podmínkách a poplatcích za změnu a storna letenky je možno se  informovat telefonicky, osobně nebo písemně (e-mailem) na Letenky.com. O daných poplatcích je možné se informovat ještě před zaplacením a vystavením letenky, a taktéž i po zaplacení letenky.

5.         Během online rezarvace letenky na portálech Letenky.com není možné zobrazovat kompletní tarifní podmínky letenky (včetně podmínek změny a storna letenky) v českém jazyce. Umožňuje se však zobrazení originálních tarifních podmínek, které zadává do rezervačních systémů přímo dopravce, přičemž tyto podmínky jsou v anglickém jazyce a není možné je zobrazit v českém jazyce. Tyto údaje jsou pro klienta pouze informační a jedná se o doplňující informace k letence. Klient má právo a možnost se informovat o tarifních podmínkách dané letenky na Letenky.com písemně nebo telefonicky.

 6.         Letenky.com si za případné storno a změny na už vystavených letenkách účtuje administrativní poplatek 800 Kč. Tento administratívní poplatek se účtuje k poplatkům, které si stanovuje letecká společnost ve svých tarifních podmínkách dané letenky. V případě stornování letenek je administartivní poplatek za vystavení letenek nevratný. Storno letenek nízkonákladových leteckých společností není možné.

7.         Pokud tyto podmínky umožňují změnu letenky, má dopravce také právo na doplacení aktuální výšky letištních a palivových poplatků ke dni změny, jestliže k takovému navýšení ode dne vystavení letenky došlo.

8.         V rezervaci pro jednotlivce není možné měnit jméno cestujícího za žádných okolností. Je možné pouze vytvořit novou rezervaci podle aktuálních cenových podmínek a podle aktuálních dostupných letů. Na vystavené letence není možné měnit jméno cestujících, ale s výjimkou některých leteckých společností, které změnu umožňují za poplatek stanovený dopravcem. O poplatku za takovouto změnu je potřebné se informovat na Letenkycom.

 

IV.        UHRAZENÍ REZERVACE LETENKY

1.         Uhrazení rezervace letenky je zároveň souhlasem ze strany klienta se správností údajů uvedených  v rezervaci.

2.         Klient může letenky a ostatní služby uhradit následujícím způsobem:

a)         Bankovním převodem  / přímým vkladem na účet – buď na základě vygenerované zálohové faktury, kterou klient obdrží e-mailem, pokud o ni požádal a nebo pokud ne, uhrazením na základě poskytnutých podkladů (číslo účtu, variabilní symbol, popis transakce). Klient může celkovou sumu na faktuře zaplatit na jakýkoli účet společnosti Letenky.com uvedený na faktuře

b)         platební kartou – jen pro držitele embosovaných platebních karet (jiné platební karty nebudou akceptovány). Ne všechny letecké společnosti a všechny tarify mohou být placeny platební kartou. V případě, že si klient zadá tento způsob uhrazení a letenku nebude možné vyplatit platební kartou, bude mu to oznámeno telefonicky nebo e-mailem agentem call centra. Klient se zavazuje na platbu použít jedině platební kartu, se kterou je oprávněn disponovat. Letenky.com neručí za reklamace v případě, že karta bude zneužita a všechny škody bude vymáhat na klientovi.

 Platba platební kartou může proběhnout v jedné nebo více transakcích, podle toho, jak rozhodne Letenky.com. Pokud platba probíhá jednou transakcí, celou sumu letenky, letištních poplatků, poplatků za vystavení letenkya a taktéž i další rezervované služby si strhává Letnky.com.(Pozn.: uhrazení jednou sumou se používá hlavně u online platby platební kartou prostřednictvím služby eCard.) Pokud platba probíhá ve vícero transakcích, cenu letenky, letištních poplatků, poplatek za vystavení na letišti PTA - z platební karty stahuje přímo letecká společnost. Poplatek za vystavení letenky, pojištění, ubytování, víza a další služby, je klientovi z platební karty odúčtován samostatnou transakcí a strhává si je Letenky.com.

 V případě, že nebude možné uskutečnit platbu platební kartou, bude tato skutečnost klientovi oznámena telefonicky nebo elektronicky. Předmětnou částku je v tomto případě klient povinen uhradit co nejdříve, maximálně však do doby platnosti rezervace letenky. V opačném případě bede rezervace letu ještě ten den zrušena, a to bez jakéhokoli nároku klienta na náhradu škody.

Letenky.com si vyhrazuje právo stáhnout část nebo celou sumu objednaných služeb z platební karty nejen v měně Kč, ale i v měně EUR přepočítané z Kč podle aktuálního kurzu Evropské centrální banky v den stažení platby. Letenky.com nezodpovídá za odchylky stažené platby způsobené aktuálním kurzovním přepočtem.

V některých případech je letecká společnost k platbě platební kartou oprávněna požadovat i další doklady (nejčastěji ID doklad majitele karty, fotokopii platební karty). V případě nedodání těchto dokladů, nebo jejich opožděného dodání Letenky.com nezodpovídají za zrušení rezervace ani za škody tímto způsobené.

 3.         Klient je povinen letenku zaplatit řádně a včas, podle termínu splatnosti na faktuře (v pondělí - pátek do 17:15 hod; sobota do 11:15 hod). Faktura je uhrazena momentem připsání celkové fakturované sumy na jakýkoli účet společnosti Letenky.com uvedený na faktuře. Podmínkou včasné úhrady je i správné zadání variabilního symbolu platby při platbě klientem.

 4.         V případě, že celková fakturovaná suma bude připsána na účet společnosti až po stanovených hodinách, Letenky.com nezodpovídají za zrušení rezervace, za změnu cenových, tarifních či jiných podmínek letenky.

5.         V případě nedodržení výše uvedených podmínek platby, resp. opožděné platby, bude klientovi při vracení zaplacené sumy vyúčtován administrativní poplatek ve výši 200 Kč. Administrativní poplatek ve výši 200 Kč bude klientovi vyúčtován i v případě vrácení přeplatku k celkové fakturované sumě.

6.         Zákazník je povinen uvádět při platbě jako variabilní symbol číslo proforma faktury, resp. faktury. Neuvedení správného variabilního symbolu je považováno za neuhrazení faktury se všemi následky.

7.         Zákazník v souladě s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Letenky.com vypracoval fakturu elektronicky. Zákazník souhlasí s tím, aby mu takováto faktura byla zaslána e-mailem.

 

V.         DORUČENÍ LETENKY

1.         Letenky a ostatní produkty budou vystaveny a odeslány klientovi ihned po zaplacení, čímž se rozumí připsání celkové sumy za prodkt/-y na účet Letenky.com.

2.         Letenky a ostatní produkty budou klientům doručeny nasledujícím způsobem :

a)         Elektronické letenky a produkty jiných služeb budou klientovi doručeny e-mailem. Klientovi na prokázání nároku na služby stačí vytištěné potvrzení z mailu. To neplatí u leteckých společností a letů, které vyžadují online registraci na let přes interenet, t.j. online check-in, kterého účelem je vygenerování palubního lístka.

b)         V případě vystavení papírových letenek o způsobu doručení rozhoduje vystavující letecká společnost. Pokud je možno doručit letenku do rukou klienta dříve než vyzvednutím na letišti před odletem, Letenky.com nezodpovídá za škody v případě zpoždění zásilky zaviněné Českou poštou, případně jiným doručovatelem. Vystavení papírové letenky může být spojeno se zvýšenými náklady, o kterých však bude klient informován nejpozději po uhrazení avšak ještě před vystavením jeho letenky.

 

VI.         KONTROLA REZERVACE, PŘIHLÁŠENÍ SE NA LET - CHECK-IN

1.         Letenky nízkonákladových leteckých společností si můžete zkontrolovat přímo na mateřské stránce letecké společnosti, jejíž let si klient rezervoval. Nízkonákladové letecké společnosti jsou především:  Aerlingus,  BMI Baby, Danube Wings, EasyJet, FlyNiki, Flyglobespan, Jet2, Germanwings, Ryanair, Smartwings, Wizzair, Air Baltic, Norwegian.

2.         Rezervace a letenky ostatních leteckých společností si můžete zkontrolovat na stránce www.checkmytrip.com.

3.         U nízkonákladových leteckých společností jako je Ryanair, Wizzair a.j. si musí každý cestující sám na inernetu udělat před odletem přihlášení se na let (tzv. online check-in) přímo na mateřské stránce dané letecké společnosti. O postupu pro online check-in je klient informován e-mailem nebo se může telefonicky informovat na Letenky.com. Pokud si klient neudělá sám online check-in, bude muset na letišti u přepážky letecké společnosti zaplatit poplatek za neprovedení online check-inu. Výšku poplatku si stanovuje letecká společnost.

4.        Elektronický check-in (registrace na let) u klasických leteckých společností v zásadě povinný není, avšak povinnost, respektive možnost vykonání elektronického check-inu je potřeba si ověřit na www.viewtrip.com nebo www.checkmytrip.com (vždy je funkční pouze jedna možnost), kde napíšete příjmení cestujícího bez diakritiky a rezervační kód.        

 

 VII.        ZAVAZADLA

1.         Příruční zavazadla: Pasažér má obvykle povolenou bezplatnou přepravu příručních zavazadel, přičemž jejich omezení se mohou lišit podle letecké společnosti, třídy, trasy a typu letadla. Doporučuje se omezit množství příručních zavazadel na minimum. Bližší informace o příručních zavazadlech získáte na vyžádání na Letenky.com nebo u letecké společnosti.

2.         Zavazadla do podpalubí: Zavazadla do podpalubí jsou zavazadla, které se odevzdávají na check-inu na letišti a jsou to zavazadla, která jsou během letu umístěna v podpalubí letadla.

U letenek nízkonákladových leteckých společností pasažér obvykle nemá v ceně zavazadla do podpalubí. Tato zavazadla jsou za doplatek, přičemž doplacení zavazadel on-line je obvykle za nižší cenu, než doplacení zavazadel přímo na letišti. 

U letenek ostatních leteckých společností má pasažér obvykle povolenu bezplatnou přepravu jednoho zavazadla do podpalubí, přičemž jeho omezení se mohou lišit podle letecké společnosti, třídy a trasy. Překročení limitu bezplatné přepravy může být zpoplatněno. Bližší informace o zavazadlech do podpalubí získáte na vyžádání na Letenky.com nebo u konkrétní letecké splečnosti.

 

VIII.        OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA A JEJICH OCHRANA

 

1.         Klient prohlašuje, že v souladu s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“) souhlasí, aby Letenky.com zpracovával jeho osobní údaje, které poskytl při rezervaci produktů prostřednictvím Letenky.com (dále jako „osobní údaje“). V případě, že klientem je fyzická osoba, při zakoupení letenky a ostatních služeb uvádí svoje jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště s PSČ zpravidla prvního cestujícího na rezervaci, stát, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Pokud si kupuje i jakékoliv pojištění, je potřeba udávat i datum narození. Pokud je klientem právnická osoba nebo živnostník, uvádí v posledním kroku rezervace navíc fakturační údaje, t.j. svoje obchodní jméno, adresu sídla s PSČ, IČO, DIČ. V případě, že letecká společnost vyžaduje pro vystavení letenky doplnění dalších dokumentů (číslo pasu, občanského průkazu, číslo věrnostní karty dané letecké společnosti (jako např. Miles and More karty), kopie občanského průkazu, číslo kreditní karty), bude o tom klient vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem na poskytnutou e-mailovou adresu. Letenky.com si vyhrazuje právo na nevystavení produktu v případě, že klient takovéto doklady nedodá nebo je nedodá včas, bez jakéhokoliv nároku na náhradu škody, která by klientovi v případě nevystavení produktu vznikla. V případě uvedení nepravdivých, resp. neúplných údajů si Letenky.com vyhrazuje právo na okamžité zrušení rezervace, resp. úpravu ceny nebo náhradu jakýchkoliv škod způsobených uvedením nepravdivých údajů v plné výši. V tomto případě Letenky.com nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by klientovi vznikly.

2.         Klient souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů způsobem zodpovídajícím povaze osobních údajů za účelem souvisejícím s poskytnutím služeb ze strany Letenky.com a jednotlivých dodavatelů produktů, jakož i na účely korespondence mezi stranami po dobu deseti let. Klient bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté klientem v procesu rezervace budou ze strany Letenky.com dále poskytnuty příslušnému dodavateli na účely poskytnutí klientem požadované služby.

3.         Klient souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketinku společnosti Letenky.com po dobu deseti let. Klient má na základě bezplatné písemné žádosti právo u Letenky.com namítat vůči zpracovávání svých osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávané na účely přímého marketinku bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.

4.         Klient souhlasí s tím, aby Letenky.com pověřil zpracováním zprostředkovatele. Klient souhlasí s přeshraničním tokem svých osobních údajů výlučně pro potřeby vystavení jeho letenky, obstarání zájezdu, ubytování, zprostředkování pojištění nebo přímého marketinku letecké společnosti, resp. sdružení leteckých přepravců, která rezervovaný let realizovala, jiných dodavatelů služeb a smluvních partnerů Letenky.com.

5.         Klient tímto uděluje Letenky.com souhlas s kopírováním a skenováním úředních dokladů potřebných pro ověření a potvrzení údajů poskytnutých Letenky.com při rezervaci letenky, zájezdu, ubytování, pojištění nebo jiných produktů.

6.         Klient vyhlašuje a v plném rozsahu odpovídá, že všechny jím uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Klient vyhlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvlášť skutečnosti, že by takovéto jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin nebo by mohlo být důvodem pro zrušení rezervace, případně odmítnutí poskytnutí služby ze strany dodavatele, případně důvodem pro neudělení víz.

7.         Klient zplnomocňuje Letenky.com na ověření si poskytnutých informací o platební kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která platební kartu vydala.

 

IX.       PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

1.         Klient uzavřením smlouvy potvrzuje, že souhlasí, aby se práva povinnosti klienta i Letenky.com řídily podle těchto obchodních podmínek.

  2.         Letenky.com vystupuje při uzavření smlouvy o přepravě mezi klientem a dopravcem jako zprostředkovatel. Uzavřením smlouvy vznikají práva a povinnosti přímo cestujícímu a dopravci. 

 Cestujícíci si uvědomuje, že Letenky.com nezajišťuje přepravu ani související služby a tedy zároveň nezodpovídá za jejich řádné a včasné plnění, nebo za případné způsobení osobní nebo finanční újmy na zdraví nebo majetku cestujícího.

Jakékoli reklamace ohledně přepravy nebo souvisejících služeb je oprávněn řešit dopravce (letecká splečnost). Pokud cestující provede reklamaci prostřednictvím Letenky.com, bere na vědomí, že mu vůči společnosti Letenky.com nevznikají jakékoli nároky, protože ta mu jen s reklamací pomáhá. Reklamace spadá výhradně do kompetence dopravce a Letenky.com nemůže ovlivnit dobu vyřízení nebo výsledek reklamace.

3.         Letenky.com zodpovídá pouze za plnění svých povinností týkajících se uzavření smlouvy. Jakékoli reklamace týkající se těchto služeb Letenky.com je klient povinnen doručit písemně na adresu Letenky.com bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 15 dní ode dne vzniku vady. Na podanou reklamaci dostane klient odpověď nejpozději do 28 dní od jejího doručení.

 4.         Je povinností klienta si překontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně na vystavené letence při jejím převzetí. Převzetím letenky nebo itineráře vyslovuje klient souhlas s uvedenými údaji. Je též v zájmu klienta, aby se seznámil s podmínkami pro změnu či pro storno už vystavené letenky.  

5.         Klient bere ne vědomí, že Letenky.com není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek přepravy po zakoupení letenky a tyto informace oznamovat klientovi. Proto je povinností klienta si před odletem zkontrolovat svůj let na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickém jazyce), kde do kolonky"AMADEUS Reservation number" zadá svůj rezervační kód (resp. identifikační kód objednávky) a do kolonky "Passanger`s Last name" zadá svoje příjmení, resp. příjmení cestujícího (bez diakritiky).

6. Letenky.com na základě písemné nebo telefonické žádosti informuje zákazníka o výšce stornopoplatků a poplatků za změny letenek.

 

X.         ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ LETENEK RYANAIR

1.        Podmínky letecké přepravy poskytované nízkonákladovou společností Ryanair a rezervace letenek zvlášť/osobitne upravují podmínky společnosti Ryanair http://www.ryanair.com/sk/terms-and-conditions/. Provedením rezervace prostřednictvím Letenky.com podle tohoto článku klient bere na vědomí uvedené podmínky společnosti Ryanair a možnost zrušení rezervace letenky společností Ryanair podle vlastní úvahy  společnosti Ryanair bez poskytnutí náhradní letenky.

2.         V případě zrušení rezervace společností Ryaniar podle tohoto článku, Letenky.com vrátí klientovi platbu uhrazenou za rezervovanou letenku v plné výši.

3.         Klient bere na vědomí a souhalsí, že v případě zrušení rezervace společností Ryanair podle tohoto článku, klient nemá nárok na vystavení náhradní letenky nebo jiného náhradního plnění ze strany Letenky.com.

4.         Ostatní ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek se vztahují na rezervace podle tohoto článku, pokud tento článek nestanovuje jinak. 

 

XI.          REKLAMACE

1.         Klient bere na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že Letenky.com není poskytovatelem letecké přepravy, ubytování, parkování nebo jiných produktů nabízených ze strany Letenky.com hlavně prostřednictvím internetových stránek a činnosti Letenky.com jsou omezeny výhradně na zabezpečení rezervace produktu u konkrétního poskytovatele nebo jím pověřené osoby, Letenky.com je příslušná na řešení reklamace výlučně ve vztahu k řádnému zabezpečení a vykonání rezervace klientem požadovaného produktu.

2.         Pokud cestující podá reklamaci prostřednictvím Letenky.com, která se vztahuje a je ji příslušný řešit dodavatel konkrétního produktu, bere na vědomí, že mu vůči Letenky.com nevznikají jakékoli nároky, protože ta mu je v reklamaci jen nápomocna. Takovouto reklamaci Letenky.com postoupí příslušnému dodavateli a informuje o této skutečnosti klienta. Dobu vyřízení nebo výsledek reklamace nemá možnost Letenky.com ovlivnit a za splnění lhůt a podmínek na vyřízení reklamace zodpovídá výlučně dodavatel produktu.

3.         Letenky.com zodpovídá pouze za splnění svých povinností týkajících se rezervace klientem požadované služby. Jakékoli reklamace týkající se těchto služeb Letenky.com je klient povinen doručit písemně na mailovou adresu Letenky.com info@letenky.com bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dní ode dne vzniku chyby. Klient je povinen v reklamaci uvést pravdivé údaje a všechny informace týkající se poskytnutí reklamované služby, jako i dodat všechny podklady dokumentující předmět reklamace. Letenky.com potvrdí klientovi přijetí reklamace. Pokud není možné vyřídit reklamaci klienta dříve, Letenky.com vyřídí reklamaci a uvědomí o jejím výsledku klienta nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení. V případě, že není možné reklamaci vyřídit na základě klientem uvedených skutečností, Letenky.com o této skutečnosti uvědomí klienta a vyžádá si další informace nebo podklady potřebné k vyřízení reklamace, které je klient povinen Letenky.com bez zbytečného odkladu poskytnout.

4.         Klient bere na vědomí, že celé reklamační řízení podle této části obchodních podmínek probíhá prostřednictvím elektronické pošty, pokud nebylo v konkrétním případě určeno ze strany Letenky.com nebo klientem požadováno jinak.

5.         O výsledku reklamace bude klient informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem, ve kterém mu bude doručen oficiální výsledek vyřízení jeho reklamace.

6.         Další podmínky týkající se reklamace pro jednotlivé produkty jsou uvedeny v příslušné části těchto obchodních podmínek.

7.         Klient má právo obrátit se na Společnost Letenky.com s žádostí o nápravu (emailem na reklamace@letenky.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým společnost Letenky.com vyřídila jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že společnost Letenky.com porušila jeho práva. Klient má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (dále jen subjekt ADR) podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitelů. ADR subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §20e a §20f zákona č. 634/1992 Sb., Seznam hlavních subjektů je povinné vést Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na svých webových stránkách http://www.mpo.cz/, seznam je dostupný i na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Vzhledem k typu uzavíraných spotřebitelských smluv s klienty společností Letenky.com je k řešení mimosoudního spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce, bližší informace uvádí na https://adr.coi.cz/cs. Návrh podaný klientům musí obsahovat povinné náležitosti a klient ho podá určeným způsobem, a to vše podle §20n zákona č. 643/1992 Sb.

8.         Klient může podat stížnost i prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů online řešení sporů, která je dostupná online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Tato platforma je využitelná pouze pro spotřebitelské spory ze smluv uzavřených na dálku.

9.         Mimosoudní řešení sporů může využít jen klient - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se týká pouze sporu mezi klientem a společností Letenky.com, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je bezplatné, strany si své náklady nesou sami.

 

XII.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.         Doručování písemností mezi klientem a Letenky.com se uskutečňuje především elektronicky na e-mailovou adresu nebo poštou. Klient je povinnen oznámit Letenky.com platné kontaktní údaje nebo jejich změnu, pro případ zjištění změn letu nebo podmínek letu. V případě, že se s klientem nebude možné zkontaktovat prosřednictvím jím zadaných kontaktních údajů, Letenky.com nezodpovídá za jakékoli škody, které v souvisloti s touto skutečností klientovi vznikly.

Pro elektronické doručování písemností platí, že pokud Letenky.com neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení písemnosti na e-mailovou adresu klienta, považuje se písemnost za doručenou. Pro doručování písemností poštou platí, že pokud klient doručenou zásilku nepřevezme, je tato zásilka považovaná za doručenou po uplynutí třetího dne od navrácení nedoručené zásilky Letenky.com.

2.         Vízové povinnosti a cestovní doklady si je cestující povinen zkontrolovat nejen do cílové, ale i do tranzitní destinace. Letenky.com nezodpovídá za škody vzniklé klientovi jeho nevědomostí o případných vízových náležitostech.

3.         Letenky.com neposkytuje informace o cestovních dokladech potřebných pro vycestování do zahraničí. Jakékoliv informace týkající se cestovních dokladů jsou nezávazné a klient je povinen si je ověřit na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, popřípade Ministerstvu vnitra ČR.

 

TARIFNÍ PODMÍNKY MIX letenek

A.      ÚVODNÍ USTANOVEN

1.       Tyto tarifní podmínky MIX letenek představují speciální úpravu podmínek pro objednávku, prodej MIX letenek, práva a povinnosti cestujících, které si tyto letenky zakoupili, poprodejní servis Letenky.com, změny, storno a garance v případě MIX letenek (včetně tzv. MIX záruky). V případech neupravených těmito tarifními podmínkami se přiměřeně vzhledem k specifikacím MIX letenek použijí Všeobecné obchodní podmínky Letenky.com, především jejich ustanovení týkající se letenek.

2.       Klient při objednání MIX letenek souhlasí s těmito tarifními podmínkami.

 

B.      POJMY A DEFINICE

1.       MIX letenka – letenka, která kombinuje lety nízkonákladových leteckých společností, případně nízkonákladových leteckých společností s klasickými (jinými než nízkonákladovými) leteckými společnostmi. Jednotlivé lety obsažené v MIX letence se individuálně mohou řídit odlišnými smluvními podmínkami, proto se specifické podmínky konkrétní MIX letenky, které uvádí Letenky.com, aplikují vždy na všechny lety, které tato letenka obsahuje. MIX letenky vznikají použitím unikátní technologie kombinace letů, které běžně letecké společnosti nenabízejí a jsou v objednávce vždy označeny jako "MIX letenky"

 

C.      MIX záruka – speciální záruka vztahující se pouze na MIX letenku, a to pro případ zrušení letů, zpoždění nebo změny letu ze strany letecké společnosti. Její konkrétní podmínky jsou blíže popsány v části E ZMĚNY A STORNO MIX LETENEK ZE STRANY LETECKÉ SPOLEČNOSTI, OBSAH MIX ZÁRUKY

 

D.      OBJEDNÁVKA MIX LETENEK, CHECK-IN

1.       Při vyhledávání klientům zvoleného leteckého spojení v rezervačním procesu na naší stránce, jsou na vybraných spojích do nabídky zahrnuty i kombinace letů, které lze zakoupit jako MIX letenky. Nelze zaručit nabídku MIX letenek na každém klientem zvolené letecké spojení. Na základě objednávky a úhrady ceny MIX letenek klient žádá Letenky.com o zprostředkování smlouvy o přepravě mezi cestujícími uvedenými v objednávce a vybraným přepravcem / přepravci se specifickými podmínkami cestujícím zvolených MIX letenek. Letenky.com si vyhrazují právo nabídku letů kdykoliv změnit či zrušit v případě, že dojde ke změně nabídky na straně vybraného přepravce (zejména ke změně parametrů vybraných MIX letenek). V případě, že při poskytování služeb dojde ke změně podmínek přepravy ze strany některého vybraného přepravce, Letenky.com klienta informují a pokusí se mu nabídnout alternativní možnosti.

2.       V případě, že by na poskytování objednaných služeb či jejich části bylo ze strany klienta nutné udělení plné moci pro Letenky.com, klient ji ve prospěch Letenky.com při uzavření smlouvy o přepravě uděluje, a to v minimálním rozsahu nezbytném pro poskytnutí objednaných služeb.

3.       Po dokončení objednávky a úhradě MIX letenek, které obsahuje, bude klientovi vygenerováno Rezervační číslo, pod kterým bude klientova objednávka MIX letenek v Letenky.com evidována. Klientovi bude na jím uvedenou mailovou adresu odeslána MIX letenka (Potvrzení rezervace) s tímto rezervačního čísla, a to:

a)      u volby platby online hned po dokončení objednávky nejpozději do hodiny od úhrady, pokud mezitím nedojde k nedostupnosti MIX letenky v klientem uhrazené ceně;

b)      u volby pozdější platby budou klientovi nejdříve vygenerovány a zaslány na mailovou adresu Podklady na úhradu MIX letenky. Po jejich úhradě bude klientovi zaslána MIX letenka (Potvrzení rezervace) nejpozději v nejbližší pracovní den Letenky.com, pokud nedojde mezitím k nedostupnosti MIX letenky v klientům uhrazené ceně.

4.       Při nákupu MIX letenky zajistí Letenky.com cestujícím provedení úkonu online check-in pro lety nízkonákladových leteckých společností, u kterých je online check-in možné provést a před odletem jim prostřednictvím elektronické pošty zašle palubní lístky. Tyto palubní vstupenky je cestující povinen mít u sebe na letištích vytištěné na papíře. Za nedodržení této povinnosti může být cestující ze strany leteckých společností sankciován, za což Letenky.com nenesou odpovědnost. Pro provedení bezchybného online check-inu je klient povinen zaslat Letenky.com pravdivé a úplné údaje z cestovního dokladu každého cestujícího, tzv. APIS údaje. Jedná se o následující údaje:

                    -          typ cestovního dokladu  

-          číslo cestovního dokladu

-          datum ukončení platnosti cestovního dokladu

-          státní příslušnost

Tyto údaje musí být Letenky.com oznámeny nejpozději 2 dny před odletem. V případě, že klient MIX letenku kupuje méně než 2 dny před odletem, je povinen tyto údaje uvést přímo v objednávce. Každou změnu APIS údajů je klient povinen nahlásit Letenky.com. Klient je seznámen se skutečností, že změna údajů může být v závislosti na podmínkách konkrétní letecké společnosti zpoplatněna. Pokud se údaje uvedené klientům nebudou shodovat s údaji na cestovním dokladu, který klient předloží před nástupem na let, a to v důsledku podání nesprávných informací ze strany klienta, Letenky.com nenesou odpovědnost za případné sankce a škodové následky.

5.       Pro lety jiných než nízkonákladových leteckých společností nebo pro lety nízkonákladových leteckých společností, kde přepravce z různých důvodů nepovoluje online check-in, je třeba, aby si klient udělal check-in na letišti. Letenky.com klienta informují o způsobu provedení check-inu na jednotlivé lety v dokumentu nazvaném Palubní vstupenky, který bude klientovi zaslán na jím uvedenou mailovou adresu.

 

E.       ZMĚNY A STORNO MIX LETENEK ZE STRANY CESTUJÍCÍHO

1.       MIX letenky jsou ze strany cestujícího neměnitelné.

2.       MIX letenky jsou nerefundovatelné. V případe, že se cestující rozhodne nevyužít služby, ke kterým ho zakoupení MIX letenky opravňují, nevzniká mu nárok na vrácení platby za nevyužité služby ani jakýkoliv jiný nárok na náhradu škody, která mu nevyužitím objednaných služeb vznikla.

3.       Pokud má cestující zakoupené alespoň dvě identické MIX letenky se stejnými lety na stejné data a pro stejných cestující, nemá nárok na vrácení platby za MIX letenku, kterou objektivně nemůže cestující využít, pokud nedošlo k tomuto dvojímu nákupu v důsledku pochybení na straně Letenky.com. Pokud však letecká společnost, která duplicitně zakoupené lety provozuje, mimořádně povolí refundaci MIX letenky nebo její části na let, který cestující objektivně nemůže využít dvakrát a více, Letenky.com má právo účtovat si od klienta poplatek za vyřízení refundace této duplicitní koupi MIX letenky klienta až do výše 700 Kč.

4.       Cestující nemá nárok na zpřístupnění přihlašovacích údajů k jednotlivým letům obsaženým v MIX letence.

 

F.       ZMĚNY A STORNO MIX LETENEK ZE STRANY LETECKÉ SPOLEČNOSTI, OBSAH MIX ZÁRUKY

1.       Mix záruka v případě změny a storna MIX letenky ze strany letecké společnosti obsahuje následující práva cestujícího:

a)      V případě změny letu, který je obsahem MIX letenky, o které letecká společnost informuje v časovém horizontu méně než 24 hodin před odletem tak, že v důsledku této změny bude mít cestující čas na přestup mezi lety na téže MIX letence kratší než 2 hodiny, Letenky.com cestujícímu buď nabídnou jiný let (případně jiné lety) do cílové destinace daného směru letu, nebo mu vrátí uhrazenou cenu za všechny nevyužité lety na jeho trase do cílové destinace, která je uvedena pod totožným rezervačním číslem. V případě, že není možné cestujícímu nabídnout jiný let do cílové destinace daného směru letu, Letenky.com mu vždy vrátí uhrazenou částku za všechny nevyužité lety na jeho trase do cílové destinace. V případě, že je možnost volby alternativního letu, cestující musí Letenky.com informovat o své volbě co nejdříve, nejpozději však 5 hodin před odletem alternativního letu, respektive odletem změněného letu, podle toho, co nastane dříve, jinak ztrácí nárok na MIX záruku. Cestující si je vědom, že nabídka alternativních letů se může do doby, kdy oznámí Letenky.com závaznou informaci o své volbě, změnit a není do uskutečnění samotné změny zaměstnanci Letenky.com garantována.  

b)      V případě změny letu, který je obsahem MIX letenky, o které letecká společnost informuje v časovém horizontu více než 24 hodin před odletem tak, že v důsledku této změny bude mít cestující čas na přestup mezi lety na téže MIX letence kratší než 2 hodiny, Letenky.com cestujícímu buď nabídnou jiný let (případně jiné lety) do cílové destinace daného směru letu, nebo mu vrátí uhrazenou cenu za všechny nevyužité lety na jeho trase do cílové destinace, která je uvedena pod totožným rezervačním číslem. Cestující se může rozhodnout, kterou z uvedených možností využije, o své volbě však Letenky.com informuje co nejdříve, nejpozději však do 36 hodin po zaslání e-mailu s oznámením změny letu, jinak ztrácí nárok na MIX záruku. V případě, že je cestující o změně letu seznámen méně než 48 hodin před odletem, respektive před odletem nabídnutého alternativního letu, o svém rozhodnutí nás informuje nejpozději do 24 hodin od oznámení změny letu. Cestující si je vědom, že nabídka alternativních letů se může do doby, kdy oznámí Letenky.com závaznou informaci o své volbě, změnit a není do uskutečnění samotné změny zaměstnanci Letenky.com garantována.

c)       V případě zrušení letu, který je obsahem MIX letenky, se tuto skutečnost Letenky.com klientovi snaží sdělit co nejdříve, jak se o ní dozvěděly. Letenky.com buď nabídnou jiný let (případně jiné lety) do cílové destinace daného směru letu, nebo klientovi vrátí uhrazenou cenu za všechny nevyužité lety na jeho trase do cílové destinace, která je uvedena pod totožným rezervačním číslem. Cestující je povinen si vybrat jednu z možností, kterou nabízejí Letenky.com a informovat Letenky.com o této skutečnosti co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od informování o zrušení letu. Pokud odlet alternativního letu nebo čas původního odletu zrušeného letu nastanou dříve, než uplyne lhůta uvedená v předchozí větě, cestující je povinen svou volbu oznámit Letenky.com nejpozději 5 hodin před touto nejčasnější událostí, jinak ztrácí nárok na MIX záruku. Cestující si je vědom, že nabídka alternativních letů se může do doby, kdy oznámí Letenky.com závaznou informaci o své volbě, změnit a není do uskutečnění samotné změny zaměstnanci Letenky.com garantována.

d)      V případě, že se klient dozví o zrušení letu, který je obsahem MIX letenky, méně než 48 hodin před odletem z jiného zdroje než je Letenky.com, nebo v případě, že takový let má zpoždění tak, že mezi jeho předpokládaným příletem a odletem navazujícího letu na téže MIX letence je čas kratší než 2 hodiny, klient neprodleně informuje Letenky.com o tomto zrušení / zpoždění, a to telefonicky na tel. čísle 225 348 555 nebo emailem na info@letenky.com. Letenky.com cestujícímu buď nabídnou jiný let (případně jiné lety) do cílové destinace daného směru letu, nebo mu vrátí uhrazenou částku za všechny nevyužité lety na jeho trase do cílové destinace, která je uvedena pod totožným rezervačním číslem. V případě, že není možné cestujícímu nabídnout jiný let do cílové destinace daného směru letu, Letenky.com mu vždy vrátí uhrazenou částku za všechny nevyužité lety na jeho trase do cílové destinace. V případě, že cestující nebude schopen se s Letenky.com zkontaktovat resp. bude v časové tísni, a bude chtít v cestě pokračovat, může si tuto letenku zakoupit sám, přičemž však cena nové letenky nesmí přesahovat dvojnásobek ceny původní MIX letenky. Letenky.com mu budou refundovat pouze novou letenku, která byla zakoupena v nejnižší dostupné ceně a třídě, a to do výše dvojnásobku původní ceny MIX letenky, pokud bude nová letenka dražší, klient nemá nárok na její proplacení od Letenky.com. Cestující je povinen zaslat Letenky.com doklady o úhradě nové letenky nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy měl být splněn původní itinerář dotčeného letu (tj. kdy měl doletět do příletové destinace zrušeného letu podle času na původní MIX letence). Na letence je vždy uveden čas v příslušném místě odletu / příletu, je proto při výpočtu lhůty třeba počítat s časovým posunem oproti SEČ. Uvedené doklady zahrnují žádost o kompenzaci letenky, čitelnou kopii daňového dokladu o úhradě ceny za novou letenku a čitelnou kopii nové letenky.

e)      V případě, že v důsledku zrušení, zpoždění nebo změny letu, o kterém se cestující dozvěděl až po příjezdu na letiště a jím vybrán alternativní let na základě nabídky Letenky.com odlétá až po půlnoci dne původního odletu, mu bude poskytnut příspěvek na ubytování až do maximální výše 700 Kč/ osobu / noc. Po individuálním posouzení může být cestujícímu příspěvek na ubytování poskytnut i v případě, že má cestující na letišti strávit více než 8 hodin oproti původnímu plánu na MIX letence. Maximální doba, na kterou Letenky.com mohou nabídnout cestujícímu příspěvek na ubytování, jsou 3 noci, a to v závislosti na konkrétní situaci Příspěvek na ubytování bude cestujícímu ze strany Letenky.com poskytnut až po zaslání dokladů o úhradě ubytování. Cestující je povinen podklady zaslat nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy měl být splněn původní itinerář dotyčného letu.

f)       V případě, že v důsledku zrušení, zpoždění nebo změny letu, o kterém a cestující dozvěděl až po příjezdu na letiště a jím vybrán alternativní let na základě nabídky Letenky.com odlétá z jiného letiště v blízkosti původního letiště, Letenky.com přispějí cestujícím, kteří jsou na MIX letence uvedení pod jedním rezervačním kódem částkou až do výše 2800 Kč / rezervační kód na přepravu na letiště, odkud alternativní let odlétá. Příspěvek platí pro přepravu vlakem, autobusem, nebo taxíkem.

g)      V případě, že v důsledku zrušení, zpoždění nebo změny letu, o kterém se cestující dozvěděl až po příjezdu na letiště, a jím vybraný alternativní let na základě nabídky Letenky.com odlétá až o více než 4 hodiny po čase odletu původního letu uvedenému na MIX letence, Letenky.com přispějí každému cestujícímu částkou až do výše 300 Kč / osobu na náklady na jídlo a nápoje.

2.       MIX záruka uvedená v předchozím bodě písm. e), f) a g) je garantována pouze v případě, že je předem dohodnuta a potvrzena zaměstnancům Letenky.com a za podmínky, že cestující dodá Letenky.com žádost o kompenzaci a čitelné kopie dokladů o koupi uvedených nárokovaných produktů a služeb nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy měl být splněn původní itinerář dotyčného letu.

3.       MIX záruka se vztahuje pouze na lety, které jsou obsahem MIX letenky. V případě jejich kombinace s dalšími letenkami, které mají separátní rezervační číslo, se MIX záruka na tyto další lety nevztahuje.

4.       Jakékoliv zásahy a změny v MIX letence, které cestující nerealizuje přes Letenky.com, pokud se nejedná o případ uvedený v bodě 1. písm. d) této části znamenají automaticky úplnou nezvratnou ztrátu nároku cestujícího na MIX záruku a její obsah. Letenky.com nenesou odpovědnost za škodu, která klientovi v důsledku tohoto zásahu vznikne.

 

G.     SPECIFICKÉ PODMÍNKY, KOLIZE PODMÍENEK JEDNOTLIVÝCH LETECKÝCH PŘEPRAVCŮ A MIX LETENEK

1.       Cestující bere na vědomí, že pro smluvní vztah mezi ním a konkrétním přepravcem zajišťujícím jednotlivý let, který je obsahem MIX letenky, budou aplikovány specifické obchodní podmínky konkrétního přepravce. Je povinností cestujícího se s nimi seznámit dříve než dojde k uzavření smlouvy o přepravě mezi ním a konkrétním přepravcem. V případě, že MIX letenka obsahuje lety zajišťovány několika přepravci, je cestující povinen se seznámit s podmínkami všech přepravců, jejichž lety MIX letenka obsahuje.

2.       V případě, že jsou podmínky přepravce zajišťujícího let a specifické podmínky MIX letenky v rozporu, platí a použijí se specifické podmínky MIX letenky.  

 

H.      DALŠÍ POPLATKY ZA VOLITELNÉ SLUŽBY A NÁKLADY

1. Vybraný letecký přepravce, který zajišťuje let obsažený v MIX letence, může v rámci zajištění služby přepravy účtovat poplatky za dodatečné služby, jako je výběr preferovaného místa k sezení, občerstvení či zábava. Tyto poplatky jsou volitelné, nejsou proto součástí ceny, kterou nám cestující za MIX letenku uhradil. Jejich případnou úhradu proto budete řešit s vybraným přepravcem.

2. Vzhledem k povaze MIX letenky bere cestující na vědomí, že poplatky za dodatečné zakoupení volitelných služeb jako např. další kus zavazadla, přeprava sportovního nářadí apod. mohou být účtovány v několikanásobných částkách, než má letecký přepravce uvedené v tarifních podmínkách. Není zaručeno, že každý letecký přepravce povoluje zajištění požadované dodatečné služby podle přání cestujícího. Doporučujeme Vám žádat o přidání těchto služeb online v dostatečném předstihu a to nejpozději 72 hodin před odletem, ke kterému si přejete volitelnou službu přidat. V případě, že o volitelnou službu zažádáte později, nemusí být Váš požadavek z naší strany zpracován a o službu budete moci požádat až na letišti před odletem.

3. Cestující bere na vědomí, že v ceně MIX letenky nejsou zahrnuty krom základní ceny všech letenek do cílové destinace další poplatky (kromě letištních poplatků a DPH), které cestujícímu mohou vzniknout v průběhu přepravy do cílové destinace (zejména poplatky za transfery po letištích, vízový poplatky, poplatky za nadstandardní služby, apod.).

 

I. NAVAZUJÍCÍ LETY NA MIX LETENCE, OPĚTOVNÉ ODBAVENÍ ZAVAZADLA

1. V některých případech návazných letů, které jsou obsahem MIX letenky, je doprava do cílové destinace zajišťována tak, že pro každý jednotlivý let na trase do cílové destinace jednotlivých směrů dostane cestující palubní lístek, který jinak představuje samostatnou letenku. V takovém případě bere cestující na vědomí, že:

a)      každá jednotlivá část cesty (každý jednotlivý let) může podléhat odlišným pravidlům, zejména pokud je realizována jiným vybraným přepravcem;

b)      pokud bude cestující chtít nevyužít některý z jednotlivých letů, může ostatní lety využít bez dalších poplatků a sankcí. Tato možnost se však nevztahuje na klasické (jiní než nízkonákladový) letecké dopravce, kteří mají v jedné MIX letence zahrnuto několik letů. V případě, že cestující plánuje nevyužít některý z letů na MIX letence, je povinen si ověřit využitelnost dalších letů na MIX letence v Letenky.com;

c)       při přestupu mezi jednotlivými lety je zpravidla nutné si vyzvednout odbavená zavazadla (tzv. checked baggage) a znovu ji nechat odbavit na příslušném pultu pro další let, protože se při letech MIX letenek zpravidla nejedná o obyčejný přestupní let, ale o využití samostatného nového letu, v některých případech i u jiného vybraného přepravce. Cestující je povinen předem si ověřit v Letenky.com povinnost vyzvednutí zavazadel po absolvování jednotlivých letů na MIX letence.

 

J. NESPROSTŘEDKOVÁNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ, POSTUP PRO VRÁCENÍ CENY

1. V případě, že se Letenky.com nepodaří zprostředkovat cestujícímu smlouvu o přepravě podle části D, bude Letenky.com klienta, který MIX letenku objednával, kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které má k dispozici. Letenky.com se pokusí navrhnout alternativní řešení. V případě, že nakonec k uzavření smlouvy o přepravě mezi cestujícím a přepravcem / přepravci nedojde, má klient nárok na vrácení celkové zaplacené ceny za MIX letenku. V případě, že si zvolí možnost nabídnutého alternativního letu nebo jiné kombinace letů do cílové destinace, může dojít ke změně ceny MIX letenky oproti původní ceně. Pokud bude nová cena vyšší než původní, cestující je povinen rozdíl ceny Letenky.com doplatit. Pokud bude nová cena nižší než původní, Letenky.com rozdíl cestujícímu refundují.

2. V případě, že má být cestujícímu podle těchto tarifních podmínek vrácena celková cena nebo část ceny, kterou zaplatil, bude mu platba převedena zpět na platební kartu použitou na uhrazení ceny MIX letenky. V případě, že klient hradil MIX letenku jiným platebním způsobem, nebo není-li možné využít vrácení platby zpět na kartu, bude mu platba vrácena do 14 dnů ode dne zaslání čísla účtu, na který mu má být částka vrácena.

 

VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY LETECKÝCH DOPRAVCŮ, ČLENŮ IATA

POZNÁMKA

Pro dopravu cestujících na linkách, jejichž cílové letiště nebo zastávka leží v jiné zemi než je země odletu, platí Varšavská úmluva, která ve většině případů omezuje zodpovědnost dopravce za usmrcení nebo újmu na zdraví, jakožto i za ztrátu a poškození zavazadel. Viz. též poznámka s nadpisem "Advice to International passengers on Limitation of Liability" a "Notice of baggage Liability Limitations".

 

PODMÍNKY DOPRAVNÍ SMLOUVY

Pod výrazem "letenka" používaným v této smlouvě, rozumíme letenku a zavazadlový lístek, jejíž součástí jsou tyto podmínky a poznámky; "dopravcem" rozumíme všechny letecké dopravce, kteří dopravují, nebo se zavazují dopravit cestujícího nebo jeho zavazadla podle této letenky, nebo vykonávají jakékoli služby související s touto leteckou dopravou. Varšavská úmluva je Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, podepsanou ve Varšavě dne 12. října 1929, nebo stejná úmluva pozměněná Haagským protokolem ze dne 28. září 1955 podle toho, která z nich může být použita.

Doprava, uskutečněná podle této letenky, se řídí pravidly a omezeními zodpovědnosti stanovenými Varšavskou úmluvou s výjimkou dopravy, která ve smyslu této úmluvy není považována za "mezinárodní dopravu". 

Pokud to není v rozporu s výše uvedeným, doprava a jiné služby, poskytnuté každým dopravcem se řídí (i) ustanoveními uvedenými v této letence, (ii) platnými tarify, (iii) dopravními podmínkami a příslušnými předpisy dopravce, které jsou jejich součástí (a jsou k dispozici na vyžádání v kancelářích dopravce), s výjimkou dopravy mezi místem ve Spojených státech amerických nebo Kanadou a kterýmkoli jiným místem mimo jejich území, na které se vztahují tarify platné v těchto zemích.

Název dopravce může být na letence uveden ve zkratce; celý název a jeho zkratka jsou uvedeny v tarifech dopravních podmínek, předpisech v letových řádech dopravce; adresou dopravce je letiště odlezu vyznačené vedle první zkratky názvu dopravce na letence; smluvní zastávky jsou místa označená na této letence nebo místa uvedená v letových řádech dopravce jako pravidelné zastávky na cestě cestujícího; doprava, která má být uskutečněna podle této letenky postupně několika dopravci, se považuje za  jediný úkon.

Při vystavování letenky na linkách jiného leteckého dopravce jedná letecký dopravce, který vystavuje letenku jen jako zprostředkovatel.

Jakékoli vyloučení nebo omezení odpovědnosti dopravce se bude vztahovat na zprostředkovatele, zaměstnance a zástupce dopravce a rovněž na každou osobu, jejíž letadlo použil dopravce na dopravu, jakož i na jejího zprostředkovatele, zaměstnance a zástupce a půjde v jejich prospěch.

Zapsaná zavazadla budou vydána držiteli zavazadlového lístku. Při poškození zavazadel v mezinárodní dopravě se toto musí písemně nahlásit dopravci ihned po zjištění škody a to nejpozději do sedmi dnů ode dne přijetí zavazadel; při zpoždění musí být stížnost uplatněna nejpozději do 21 dnů ode dne vydání zavazadel. Pokud jde o vnitrostátní přepravu, viz tarify nebo přepravní podmínky.

Tato letenka je platná pro dopravu po dobu jednoho roku ode dne vystavení, pokud není stanoveno jinak v této letence, v tarifech doprace, dopravních podmínkách nebo příslušných předpisech dopravce. Jízdné za dopravu podle této letenky podléhá změně před zahájením dopravy. Dopravce má právo odmítnout dopravu v případě, že nebylo zaplaceno příslušné jízdné.

Dopravce se vynasnaží podle svých možností dopravit cestující a zavazadla co nejrychleji; časy uvedené v letových řádech, nebo kdekoliv jinde, nejsou zaručeny a netvoří součást této smlouvy. Dopravce se může bez předchozího oznámení dát zastoupit jinými dopravci, nebo použít jiné letadlo a může v případě nutnosti změnit nebo vynechat místa přistání uvedená na letence. Letové řády mouhou být změněny bez předchozího oznámení. Dopravce nezodpovídá za stihnutí spojení.

Cestující se musí podřídit úředním cestovním předpisům, musí předložit výstupní, vstupní a jiné požadované doklady a musí se dostavit na letiště do doby stanovené dopravcem nebo, pokud není tato doba stanovena, dostatečně včas, aby mohly být vyřízeny formality související s odletem.

Žádný zprostředkovatel, zaměstnanec nebo zástupce dopravce není oprávněn měnit, upravovat nebo zrušit kterékoliv ustanovení této smlouvy.

PŘEPRAVCE SI VYHRAZUJE PRÁVO ODMÍTNOUT PŘEPRAVU JAKÉKOLI OSOBĚ, KTERÁ PŘI ZÍSKÁNÍ LÍSTKU PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, NEBO TARIFY, PŘEDPISY ČI NAŘÍZENÍ PŘEPRAVCE. Vydáno Přepravcem, jehož jméno se nachází v části "Issued by"  na čelní straně cestovního lístku a zavazadlového lístku. PODLÉHÁ TARIFNÍM PŘEDPISŮM.

 

OZNÁMENÍ PRO MEZINÁRODNÍ CESTUJÍCÍ O OMEZENÉM RUČENÍ

Cestujícím na cestě, jejíž součástí je konečná destinace nebo zastávka v jiné zemi, než je země původu, se oznamuje, že ustanovení smlouvy známé jako Varšavská úmluva mohou být použitelná pro celou cestu, včetně jakékoliv její části úplně v zemi původu nebo destinace. Pro takovéto cestující na cestě do, z nebo na místě odsouhlasené zastávky ve Spojených státech amerických, Dohoda a speciální kontrakty o přepravě promítnuté do příslušných tarifů ustanovují, že ručení určitých přepravců, účastníků těchto speciálních kontraktů, za smrt cestujících nebo jejich zranění ve většině případů prokázeného poškození je omezeno tak, že nepřekročí 75000USD za cestujícího, a že toto ručení až po tuto hraniční sumu nebude záviset na nedbalosti na straně přepravce. Na takovéto pasažéry cestující prostřednictvím přepravce, který není účastníkem takovýchto speciálním kontraktů, nebo kteří nejsou na cestě do, z, nebo nemají zastávku v odsouhlaseném místě zastávky ve Spojených státech amerických, je ručení přepravce za smrt nebo zranění cestujících ve většině případů omezené na přibližně 10000 nebo 20000 USD.

Jména přepravců - účastníků takovýchto speciálních kontraktů jsou k dispozici na prodejních místech letenek těchto přepravců a jsou na vyžádání k dispozici k nahlédnutí. Dodatečné zabezpečení je možné obvykle získat pojištěním se u soukromé společnosti. Takovéto pojištění není ovlivněno žádným omezením ručení přepravce na základě Varšavské úmluvy nebo podobnýchspeciálních přepravních kontraktů. Další informace získáte u zástupců Vaší letecké či pojišťovací společnosti.

Poznámka: Omezení ručení nad 75 000 USD zahrnuje zákonné poplatky a výdaje s výjimkou vznesení nároku ve státě, kde existuje ustanovení o zvláštním přiznání zákonných poplatků a výdajů; v takovém případě bude hraniční hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatků a výdajů. 

OZNÁMENÍ O VLÁDOU VYBÍRANÝCH TAXÁCH A POPLATCÍCH

Cena této letenky může zahrnovat taxy a poplatky, které jsou vybírány v letecké dopravě vládními úřady. Tyto taxy a poplatky, které mohou představovat významnou část ceny letecké dopravy, jsou buď zahrnuty v jízdném, nebo jsou odděleně uvedeny v rubrikách "TAX/FEE/CHARGE". Zároveň může být cetující požádán o zaplacení tax a poplatků, které ještě nebyly vybrány. Následující poznámka se nevztahuje na letenky prodané ve Spojených státech amerických pro přepravu začínající v USA.

 ZAMÍTNUTÍ NÁSTUPU Z DŮVODU PŘEKNIHOVÁNÍ LETU

V zemích, kde jsou v platnosti Kompenzační předpisy pro odmítnutí nástupu, přepravci používají kompenzační plány pro cestující s potvrzenou rezervací, kterým byl zamítnut nástup kvůli nedostupnosti sedadel z důvodu překnihování letu. Podrobnější informace o těchto plánech jsou k dispozici v kancelářích leteckých společností. V případě nevyužití prvního letového úseku letenky dojde k automatickému zrušení dalších letů letenky ze strany přepravce.

ČAS POTŘEBNÝ NA ODBAVENÍ

Časy uvedené na této letence nebo v letovém plánu (pokud jsou uvedeny) představují čas odletu letadla. Časy pro check-in (předodletová registrace), jak je uvádí přepravce nebo letový řád, představují  nejpozdější čas, kdymohou být cestující přijati k odletu, a který zohledňuje čas potřebný na vyřízení všech potřebných formalit. Lety nelze zdržet kvůli cestujícím a pozdnímpříchodům a v těchto případech není možné žádné převzetí zodpovědnosti. Obvyklý začátek check-inu je 2-3 hodiny před odletem (což je i doporučený příjezd na letiště), konec check-inu je zpravidla 45 minut před odletem. 

PŘEDMĚTY, JEJICHŽ PŘEPRAVA JE ZAKÁZÁNA

Přeprava níže uvedených nebezpečných předmětů v zavazadlech cetujících je z bezpečnostních důvodů zakázána:

Stlačené plyny – (zmrazené na velmi nízké teploty, hořlavé, nehořlavé a jedovaté); jako propan-butan, tekutý dusík, kyslík včetně akvalungů.

Žíraviny jako kyseliny a zásady, mokré batérie a rtuť.

Výbušniny, munice a pyrotechnický materiál.

Zápalné tekutiny a pevné látky – zapalovače a náplně do zapalovačů, ZÁPALKY, nátěrové hmoty a ředidla.

Radioaktivní materiál

Bezpečnostní schránky a kufříky s instalovaným bezpečnostním zařízením.

Oxidační činidla jako chlorové vápno a peroxidy.

Jedy a infekční látky jako insekticídy, herbicidy a živý virusový materiál.

Jiné nebezpečné předměty jako magnetický materiál, látky dráždivé nebo vzbuzující odpor.

Léky a toaletní potřeby je možno přepravovat v omezeném množství, které je nezbytné a přiměřené délce letu, jako lak na vlasy, parfémy a léky obsahující alkohol. Mnohé z těchto předmětů mohou být přepravovány jako letecký náklad za podmínky, že jejich balení zodpovídá předpisům platným v nákladní letecké dopravě.

Další informace jsou k dispozici na vyžádání.

 

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ZAVAZADLA

Zodpovědnost za ztrátu, zpoždění nebo poškození zavazadel je omezeno, pokud není předem deklarována vyšší hodnota a zaplacen příslušný poplatek. Pro většinu mezinárodní přepravy (včetně vnitrostátních úseků mezistátních cest) je omezení ručení přibližně 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 kg), t.j. 20,00 USD/kg pro zvlášť podaná zavazadla a 400,00 USD na cestujícího. V případě cesty pouze mezi místy v USA vyžaduje federální předpis, aby jakýkoli limit na ručení letecké společnosti za zavazadlo byl nejméně 2 500 USD na cestujícího. Pro určité druhy položek lze deklarovat zvýšenou hodnotu. Někteří přepravci nepřebírají žádné ručení za křehké, cenné nebo rychle se kazící předměty. Další informace lze získat od přepravce. 

 

ZAVAZADLA

Podaná zavazadla: Cestující má obvykle povolenou bezplatnou přepravu podaných zavazadel, přičemž její omezení se mohou lišit podle letecké společnosti, třídy a trasy. Překročení limitu bezplatné dopravy může být zpoplatněno. Bližší informace získáte u své cestovní  nebo letecké společnosti.

Příruční zavazadla: Cestující má obvykle povolenou bezplatnou přepravu podaných zavazadel, přičemž omezení se mohou lišit podle letecké společnosti, třídy, trasy a typu letadla. Doporučuje se omezit množství příručních zavazadel na minimum. Bližší informace získáte u své cestovní nebo letecké společnosti. Další informace a odkazy na webové stránky aerolinií najdete na adrese http://www.iata.org/bags.

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ UBYTOVÁNÍ    

1. Touto částá všeobecných smluvních podmínek se upravují specifické vztahy mezi klientem a společností Letenky.com, které zniknou z titulu prodeje ubytování. Na prodej ubytování se přiměřeně vztahují i ostatní ustanovení všeobecných obchodních podmínek pro prodej letenek a jiných produktů, s výjimkou čl. I.

2. Za rezervaci klienta se budou považovat pouze rezervace provedené s dobrým úmyslem. V případě, že Letenky.com posoudí, že rezervace byla provedena s úmyslem obsadit a držet více volných termínů, Letenky.com si vyhrazuje právo rezervaci zrušit.

 3. Klient je zodpovědný za správnost všech údajů poskytnutých Letenky.com. Klient se zavazuje uhradit všechny poplatky, které vzniknou v případě poskytnutí nesprávných údajů. Titul, jméno, data narození dětí se musí shodovat se zápisem uvedeným v cestovním pase nebo/a občanském průkazu. V případě, že údaje v potvrzení rezervace nejsou správné, klient se zavazuje bezodkladně o tom informovat Letenky.com.

4. Speciální požadavek na hotel jako např. nekuřák, sousedící nebo propojené pokoje budou přijaty, ale Letenky.com nemůže garantovat jejich splnění. Pokoje pro handicapované osoby mají obvykle zabezpečený přístup s vozíkem, ale nejsou nutně vybaveny prvky pro vážně tělesně postižené.

5. Letenky.com vystaví klientovi Voucher, který obsahuje rezervační číslo. Povinností klienta je prokázat se na recepci hotelu platným Voucherem, který potvrzuje jeho nárok na ubytování.

 6. Ve většině hotelů je možné se ubytovat nejdříve ve 14,00 hod, ale v některých zemích zejména v USA to může být i později než v 16,00 hod. Příjezd klienta do hotelu po 18,00 hod místního času doporučujeme nahlásit předem při rezervaci. Hotely jsou oprávněny uvolnit pokoje (zrušit rezervace) pokud se klient neubytuje do 5,00 hod (místního času)  dne následujícího po dni, ve kterém měl klient přijít.

7. Letenky.com vyvíjí ve spolupráci s partnery maximální úsilí na to, aby poskytoval pouze správné informace a zprávy o hotelech. Letenky.com nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu pokud by se prokázalo, že informace nebo zprávy o hotelech jsou nesprávné nebo neúplné.

8. Reklamace týkající se ubytování by se měly oznamovat kromě Letenky.com také přímo hotelu nebo dodavateli služeb na místě. Letenky.com nenese odpovědnost za problémy, které by mohly být odstraněny během pobytu klienta pokud by o nich hotel nebo dodavatel služeb byl informován. Klient je povinen o každé reklamaci informovat Letenky.com do 28 dní ode dne kdy došlo  k události, která vedla klienta k reklamaci a dodat všechny podklady dokumentující předmět reklamace.

9. Letenky.com při zabezpečení ubytování jedná a vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Z tohoto důvodu Letenky.com nenese odpovědnost za osobní újmu, nemoc, škodu na majetku, jinou ztrátu, výdaje jakékoliv povahy, které vznikly přímo nebo nepřímo z důvodu jednání hotelu nebo jiného dodavatele služeb poskytujícího nebo vykonávajícího službu rezervovanou prostřednictvím Letenky.com.

10. Společnost Letenky.com tímto prohlašuje, že jakékoliv hodnocení ubytovacích zařízení uvedené v informacích o hotelech (např. hvězdičkové označení hotelu) nebyly provedeny a nemusí být v souladu s vyhláškou Ministerstva hospodářství Slovenské republiky č. 419/2001 Z.z., kterou se upravuje kategorizace ubytovacích zařízení a klasifikační znaky na jejich zařazování do tříd.

11. Klient při rezervaci ubytování si je vědom toho, že služba ubytování je prodávána jako samostatná služba. To platí i v případě, pokud je ubytování rezervováno spolu s letenkou, pojištěním nebo jinou službou a jsou uvedeny v jedné rezervaci, příp. na jedné faktuře. Takovou objednávku více služeb nelze považovat za zájezd, ale všechny služby vystupují samostatně. Společnost Letenky.com nebere odpovědnost za případnou finanční nebo nefinanční újmu, která vznikne zákazníkovi z důvodu změny či zrušení letu a nečerpání zbylých objednaných služeb (hlavně ubytování a pojištění).

12. Zrušení nezaplacené rezervace ubytování je bezplatné.

13. Po vystavení Voucheru podléhají všechny změny a storna podmínkám daného hotelu či hotelové sítě. Letenky.com si za případné storno a změny na již vystavených Voucherech (poukazech) účtuje administrativní poplatek 800 Kč. Uvedený poplatek Letenky.com neúčtuje, pokud klient požádá o změnu rezervace, či storno rezervace hotelu nejpozději do data splatnosti rezervace ubytování. Splatnost je vždy uvedená v e-maile s rezervací ubytování, tento e-mail je klientovi doručen do jeho e-mailové schránky po ukončení rezervace.

V rezervaci pro jednotlivce není možné měnit jméno cestujícího za žádných okolností. Je možné vytvořit jen novou rezervaci podle aktuálních cenových podmínek a podle aktuálních dostupných možností ubytování. Změna jména pro jednotlivce na Voucheru není možná, případně závisí na podmínkách daného hotelu.

14. Tyto podmínky jsou platné od 19.12.2011, jsou k dispozici na www stránce Letenky.com

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UZAVÍRÁNÍ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ  

 

1. Společnost Letenky.com je oprávněna uzavírat pro klienty pojistky o cestovním pojištění na základě Pojistné smlouvy uzavřené mezi Letenky.com a pojišťovnami UNION, a.s., sídl. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1 a poisťovňou EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG | org.zl. Slovensko | Pribinova 25, 811 09 Bratislava (dále jako „pojišťovna"). Obsah pojištění si stanovuje klient v rezervačním procesu na internetovém portálu Letenky.com, resp. portálu obchodního partnera nabízejícího služby společnosti Letenky.com. Přesný rozsah krytí a podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny, které jsou dostupné na internetovém portálu Letenky.com, resp. na portálu obchodního partnera nabízejícího služby společnosti Letenky.com. Klient po uzavření pojistné smlouvy obdrží Potvrzení o uzavření pojistky, Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny.

2. Klient bere na vědomí, že pojistný vztah vzniká přímo mezi klentem a pojišťovnou. Při jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu ke klientovi a Letenky.com nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků  z tohoto vztahu. Klient bere tímto na vědomí, že jakékoliv nároky vyplývající z pojistného vztahu si bude uplatňovat přímo u pojistitele.

3. Tyto podmínky jsou platné od 19.12.2011, jsou k dispozici na www stránce Letenky.com

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ PARKOVACÍCH KARET  

 

1. Společnost Letenky.com nabízí i prodej parkovacích karet. Parkovací karty zabezpečují kupujícímu pronájem parkovací plochy na parkování osobního vozidla na určité období. Letenky.com vystupuje jako zprostředkovatel služby parkování na letišti, není jejím poskytovatelem. Objednávku parkovacích karet je možné uskutečnit elektronicky, telefonicky, nebo osobně v provozovně Letenky.com na pelicantravel.com s.r.o., Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava.

2. Parkovací karty mohou být v elektronické podobě, jako online rezervace parkování, nebo v tištěné podobě ve formě papírové kartičky s vyznačenou délkou parkovaní.

3. Pokud se parkovací karty prodávají na službu „Parkovaní na letisku Bratislava“, klient si v požadavku na parkovací lístek parkovací lístek rezervuje na vlastní zodpovědnost a s časovou rezervou, aby stihnul provést transfer na letiště a odevzdat zavazadla. Parkovací karty na službu „Parkovaní na letisku Bratislava“ jsou v elektronické podobě a jsou odesílány po úhradě klientem na jeho e-mailovou adresu. Elektronická parkovací karta obsahuje přesné datum a čas příjezdu a čas odjezdu z parkoviště. Na tuto dobu je parkovací karta zaplacena. Pokud by klient překročil délku parkování, rozdíl v ceně doplatí přímo na místě provozovateli letiště. Transfer z parkoviště na letiště a z letiště je klient povinen oznámit telefonicky dopředu provozovateli dané služby. Kontakt klient dostává k dispozici během rezervace, jakož i po jejím ukončení.

4. Letenky.com prodává i parkovací karty používané na parkování na letišti Vídeň  (Parkhaus 4, Parkplatz C a Parkplatz Mazur). Parkovací karta se zasílá prostřednictvím pošty na adresu, kterou klient uvede při koupi této parkovací karty. Klient je povinen uvést adresu, která existuje, na kterou je možné tuto parkovací kartu doručit a na které si parkovací kartu vyzvedne. V případě, že parkovací kartu nebude možné doručit na klientem uvedenou adresu nebo si ji klient na této adrese nevyzvedne, a z tohoto důvodu se parkovací karta vrátí zpět odesílateli, Letenky.com si nárokuje účtovat za opětovné doručení parkovací karty klientovi na náhradní adresu, kterou dodatečně poskytne, poplatek 200 Kč. Pokud si za náhradní doručení parkovací karty zvolí osobní odběr v sídle odesílatele a o tomto faktu Letenky.com uvědomí ať už telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, poplatek ve výši 200 Kč mu nebude naúčtován. Parkovací karty mají na sobě vyznačenou délku předplacených hodin a svoji celkovou platnost. Parkovací karta je jednorázová a nevratná. Případný zůstatek předplacených hodin po jednom použití karty propadá. Platí od data, které je vyznačeno na kartě. Letenky.com nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím karty. V případě potvrzené nefunkčnosti parkovací karty správou parkoviště, vzniká zákazníkovi nárok jen na vrácení sumy, kterou cestovní kanceláři za parkovací kartu uhradil. Nevzniká mu nárok na žádné další plnění v souvislosti s nefunkčností nebo nevyužitím parkovací karty. Správce parkoviště si vyhrazuje při snížené kapacitě parkovacích míst v prostorách na parkování, během stavebních prací na letišti Vídeň, právo na případné přesměrování vozidel na jiné parkovací plochy. Zakoupení parkovací karty není garancí volného místa na stání auta ve vybraném parkovacím sektoru!

5. Reklamaci funkčnosti parkovací karty je nutno podat okamžitě při zjištění závady přímo na letišti u pracovníka správy parkoviště v pokladně "Kassa" v přízemí poschoďových garáží č. 4 – Parkhaus 4. U parkoviště Mazur je reklamaci nutno podat v pokladně, která se nachází vpravo u vchodové rampy. Případné dodatečné reklamace mohou být v případě parkovacích karet v tištěné podobě provozovatelem zamítnuté kvůli nemožnosti kontroly stavu parkovací karty přímo na místě. Letenky.com nenese odpovědnost za nesprávnou manipulaci s parkovací kartou. Letenky.com jako zprostředkovatel služby nenese zodpovědnost za nefunkčnost parkovací karty, která nebyla způsobená jejím zaviněním. Pokud klient z různých důvodů nemůže reklamovat parkovací kartu přímo na místě parkování, může podat reklamaci i dodatečně prostřednictvím Letenky.com. V případě, že byla nefunkčnost parkovací karty způsobená emitentem těchto karet, cestovní kancelář postoupí reklamaci parkovací karty subjektu zodpovídajícímu za vydání parkovací karty.

6. Parkovací karty v tištěné podobě je potřebné využít do doby platnosti, která je na nich uvedena. Elektronické parkovací karty jsou platné na přesné data a časy na nich uvedené. V případě elektronických parkovacích karet je stornování možné do 3 dní před začátkem platnosti parkování. Parkovací karty v tištěné podobě je možné stornovat nejpozději 6 měsíců před ukončením platnosti parkovací karty. Elektronické parkovací karty se stornují zasláním žádosti o storno na e-mail: parkovanie@letenky.com, parkovací karty v tištěné podobě zasláním žádosti o storno písemně na adresu pelicantravel.com s.r.o., Nám. SNP, 811 06 Bratislava společně se zasláním parkovací karty. Bez obržení parkovací karty v tištěné podobě není možné tento typ parkovacích karet stornovat. Náklady na zaslání žádosti o storno a parkovací karty snáší klient. Klientovi bude zaplacená suma za parkování vrácena jejím zasláním na účet, ze kterého byla parkovací karta hrazena. Poplatek za storno parkovací karty, či už v elektronické, nebo tištěné je 670 Kč/parkovací karta. V případě, že parkovací karta byla součástí objednávky klienta, ve které byla zahrnuta letenka, nebo zájezd/ubytování a tyto služby byly z důvodu na straně leteckého dopravce/obstaravatele zájezdu, nebo dodavatele ubytování:

a) zrušené a klient se rozhodne z tohoto důvodu parkovací kartu stornovat, poplatek za stornování si Letenky.com neůčtuje;

b) změněné tak, že se prodlouží potřebná doba parkování nad rámec objednané parkovací karty, klient může buď parkování stornovat bez toho, aby mu byl účtován poplatek za stornování ze strany Letenky.com, nebo si může dobu parkování na příslušném parkovišti prodloužit za poplatek dle délky prodloužené parkovací doby;

c) změněné tak, že je zachována doba parkování dle původní objednávky a je jen potřebná změna data. Letenky.com zdarma klientovi na jeho požádání dobu parkování změní;

d) změněné tak, že se doba parkování zkrátí, klientovi se nevrací alikvótní částka za parkování a storno parkování je možné jen za poplatek.

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 

1.         Dárkový poukaz je vydán portálem Letenky.com

a)     Platnost dárkového poukazu je 1 rok od data zakoupení.

b)    Na základě dárkového poukazu je možné čerpat libovolné produkty z nabídky Letenky.com: letenky, zájezdy, ubytování do celého světa a cestovní pojištění.

c)     Je možné čerpat produkty až do výšky hodnoty dárkového poukazu, přičemž při výběru produktů ve vyšší hodnotě je klient povinen rozdíl uhradit

d)    Celou hodnotu dárkového poukazu je nutné vyčerpat najednou. Pokud klient nevyčerpá celou hodnotu dárkového poukazu najednou, zbylá suma propadá bez nároku na finanční náhradu.

e)     Dárkový poukaz není možné vyměnit za finanční prostředky. Při čerpání je třeba si nejdříve vybrat produkt a následně kontaktovat Letenky.com e-mailom: info@letenky.com sk nebo telefonicky na čísle 225 348 555.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto podmínky jsou k dispozici online na www stránce Letenky.com a v tištené podobě na sidle společnosti pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava.

2. Nazev a dresa orgánu a dohladu: Inspektorat Slovenské obchodni inspekce pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.B.Box 5, 820 07 Bratislava

1998-2016 © Letenky.com, všechna práva vyhrazena.

IATA accredited agent